ضرب المثل

گناه ازگناه می زاید.

                                              ترکی

 

گوسفندبه کاردمی اندیشد وقصاب به گوشت.

                                              کردی

 

متملق یامی خواهدتحقیرکندیافریب دهد.

                                              چینی

 

مدرس باتدریس تعلیم هم می گیرد.

                                             ایتالیایی

 

مردان دانا ضرب المثل می سازند.

                                             اسکاتلندی

 

مردی که پول نداردمانندگرگی است که دندان ندارد.

                                              فرانسوی

/ 0 نظر / 167 بازدید