«مناجات نامه خواجه عبدالله رایانه» ای خدا HARDدلم راFORMATمکن                  FILDمن راخالی ازبرکت مکن. OPTIONغــــم راخدایــــاONمـــکــن                  FILEاشـــکم راخدایاRUNمکن DEL TREEکن شاخـــه های ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 26 بازدید

پيامهای شهدا

سخنی که پیامبراکرم(ص)فرمودندرامدنظربگیرید:الدنیامزرعة الاخرة.                                (شهید فتح اله جوانمرد)                              عــــــاشــــــــــق دنـــــــــیـــــانبـــــــــــاشـــــــید.                               (شهیدحسین حاجیها)     دنیاوآخرت دوچیزی هستندکه بایدازطریق اولی که دنیاست آخرت ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 19 بازدید
روایت ازحضرت علی(ع) درروزقیامت عقرب بزرگ وسیاهی ندامیدهد: کجایندکسانی که دردنیاباخداورسولش جنگیدندتاآنهاراعذاب کنم. جبرئیل ازاوسوال می کندکه آنهاچه کسانی هستند؟ عقرب جواب می دهد: ۱-کسانی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید

سخنان ائمه(ع)

رسول اعظم(ص): دانش رابانوشتن دربندکنید.   امام علی(ع): ازدنیابپرهیزیدکه درحلال‌ آن حساب ودرحرامش عقاب وکیفراست.     امام رضا(ع): هنگامی که مهدی(ع) ظهورنماید،زمین غرق اشراق نور پروردگارش می ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 20 بازدید

ضرب المثل

گناه ازگناه می زاید.                                               ترکی   گوسفندبه کاردمی اندیشد وقصاب به گوشت.                                               کردی   متملق یامی خواهدتحقیرکندیافریب دهد.                                               چینی   مدرس باتدریس تعلیم هم می گیرد.                                              ایتالیایی   مردان دانا ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 167 بازدید

لطيفه

                                                    خنده ونشاط سعی کنید همیشه بانشاط باشید،این کارمنافع زیادی دربردارد.خنده اگرچه لحظه ای باشد،ولی اثرش مدتها باقی می ماندوبعدازسلامتی خنده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید
دی 86
2 پست
آذر 86
1 پست
مرداد 86
3 پست
خرداد 86
2 پست